Winkelwagen

€ 0,00
0

Track & Trace profit

Track & Trace profit

Click on above image to view full picture

Meer afbeeldingen

 • Track & Trace profit
 • Track & Trace profit
 • Track & Trace profit
 • Track & Trace profit
 • Track & Trace profit
 • Track & Trace profit
 • Track & Trace profit

Availability: In voorraad

Onze prijs:

€ 349,00
OF

Uitleg over InstallCard

Wij beantwoorden uw offerte aanvraag binnen de 24 uren en wordt na acceptatie van de offerte een voorschot gevraagd ter bevestiging van de afspraak. De offerte bevat het gekozen product, met eventuele rand accessoires, montage en al dan niet verplaatsing. De offerte wordt gemaakt op basis van de voertuig gegevens, verkregen van de klant

 • Bestel
 • Betaal
 • Laat inbouwen
 • Algemeen
 • Specificaties
 • Garantie & Retournering
 • Realisatie

Ram Mobile Data - Track & Trace Profit

Deze oplossing bestaat uit een module die onzichtbaar achter het dashboard wordt geplaatst .
De tracking module registreet alle ritten van het voertuig en zendt deze draadloos door naar onze
beveiligde servers. Het is op deze servers dat u van op elke PC inlogt met uw paswoord.
U hoeft dus niets te downloaden of te installeren op uw PC.

U krijgt volgende informatie :
- Een real time overzicht op een kaart op uw PC van al uw voertuigen
- Het huidige adres van al uw voertuigen
- De status van uw voertuigen : motor aan of motor uit.
- U kan traploos in- en uitzoomen op de kaart
- De afgelegde route met alle start- en stopplaatsen en de snelheid
- In de rapportgenerator stelt u zelf uw rapporten samen
- U kan rapporten onmiddellijk op het scherm zien of inplannen via email
- U ontvangt rapporten in HTML, Excel en CSV.
- U kan uw voertuigen in vloten opdelen
- U kan met verschillende logins werken en de toegangsniveau's instellen
- U kan adressen een naam geven, bijvoorbeeld Werf 1 of Klant Janssens :
   deze naam ziet u dan in het rapport.

Deze tracking module neemt elke 3 minuten een positie en bij een bocht worden extra
posities genomen. Hierdoor krijgt u een mooie route op de kaart en een juiste KM
registratie. Optioneel kan er een Privé / Zakelijk schakelaar worden geplaatst, waardoor
de bestuurder het systeem zelf kan aan- en uitschakelen om bijvoorbeeld privé ritten
niet te registreren. Er kan ook een startonderbreking worden geplaatst waardoor u
het voertuig van op afstand kan stilleggen.

Kostprijs ( exclusief BTW ) 
- Eenmalige kost per voertuig  :               Module inclusief inbouw op uw locatie * :              349.95 €
- Maandelijkse vaste kost per voertuig : Kaartmateriaal, rapporten en communicatie** :    11,95 € tot 16,95 €

* prijs geldig vanaf 4 voertuigen en montage op één locatie
** prijs hangt af van opties, contractduur en regio ( België en/of Europa)


Opties :
- Privé / Zakelijk schakelaar
- Startonderbreking
- Verlengde waarborg

Retour recht : 

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Bij levering van diensten:
 3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
 4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Garantie : 

United Carshops biedt 2 jaar garantie op de aangeboden producten, tenzij anders vermeld. In geval van een retournering van een product onder garantie, dient steeds de aankoopfactuur te worden meegezonden naar United Carshops. De kosten voor de retournering worden gedragen door de klant. Bij ontvangst van het product wordt er eerstdaags gemeld door United Carshops in welke termijn het product kan worden hersteld en terug verzonden kan worden naar de klant. Indien de afgesproken termijn niet kan worden gerespecteerd door de fabrikant, zal United Carshops hierover de klant inlichten. 

 

Producten buiten garantie, zal er een bestek van herstelling worden opgemaakt en vooraf aan de klant worden gecommuniceerd. De klant dient zijn akkoord op het bestek schriftelijk aan United Carshops te bevestigen alvorens de herstelling kan gebeuren. 

Wij beantwoorden uw offerte aanvraag binnen de 24 uren en wordt na acceptatie van de offerte een voorschot gevraagd ter bevestiging van de afspraak. De offerte bevat het gekozen product, met eventuele rand accessoires, montage en al dan niet verplaatsing. De offerte wordt gemaakt op basis van de voertuig gegevens, verkregen van de klant

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.