Winkelwagen

€ 0,00
0

Nieuwe Coyote

Nieuwe Coyote

Click on above image to view full picture

Meer afbeeldingen

Availability: In voorraad

Onze prijs:

€ 179,00
OF

Uitleg over InstallCard

Wij beantwoorden uw offerte aanvraag binnen de 24 uren en wordt na acceptatie van de offerte een voorschot gevraagd ter bevestiging van de afspraak. De offerte bevat het gekozen product, met eventuele rand accessoires, montage en al dan niet verplaatsing. De offerte wordt gemaakt op basis van de voertuig gegevens, verkregen van de klant

 • Bestel
 • Betaal
 • Laat inbouwen
 • Algemeen
 • Specificaties
 • Garantie & Retournering
 • Realisatie
DE NIEUWE COYOTE, DE BESTE VAN ALLE COYOTES! 100% LEGAAL INCLUSIEF: tot 4 maanden abonnement op de diensten van Coyote! • Laat je charmeren door het innovatief design: puur, sober en robuust. • Laat je charmeren door zijn eenvoud en gebruiksvriendelijkheid: groot, uiterst gevoelig, antireflecterend touchscreen, personaliseerbare interface, stemherkenning, Bluetooth. • Laat je charmeren door betrouwbare en nauwkeurige informatie in realtime: waarschuwing voor vaste en mobiele radars, snelheidsbeperkingen, betrouwbaarheidsindexverkenner, filemodus, preventiefunctie tegen slaperigheid achter het stuur. Laat je charmeren door de beste Coyote en word lid van een community die al meer dan 1,5 miljoen gebruikers telt! Ontdek de nieuwe Coyote, een super-uitgeruste Coyote: Een nog betrouwbaardere waarschuwing: Verwerking en filtering van informatie om valse alarmen te voorkomen, nog nauwkeurigere lokalisering van vaste en mobiele radars, voortdurende weergave van de snelheidsbeperking. Vaste radar: Bekende ongevallenzone met of zonder vaste radar Mobiele radar: Tijdelijke mobiele radar in realtime gemeld door de community. Ieder schat het risico voor zichzelf in. Obstakel: Signalisatie van ongevallen en andere mogelijke verkeershinder Betrouwbaarheid verkenner: Voortdurende bevestiging van de kwaliteit van de informatie Nieuwe exclusieve, slimme en vernieuwende diensten: Preventie slaperigheid: Voorkomt indommelen achter het stuur door de analyse van 4 nauwkeurige criteria: het verschil in snelheid en in richting, het tijdstip en de duur van het traject Snelheidsbeperkingen: Snelheidsbeperkingen en permanente weergave van de werkelijke snelheid Filemodus: Alle informatie in realtime in de file: afstand, oorzaak en resterende duur • Dienst Coyote Bijstand: Bestemd voor alle leden van de community, in geval van immobiliteit van het voertuig door een panne* Met een druk op de knop staat u in verbinding met Coyote Bijstand. * Details en tarieven: zie Alg.voorw. Nog meer eenvoud, comfort en ergonomie: Groot touchscreen: Zeer goed verlicht en antireflecterend scherm van 3''2 voor een perfecte leesbaarheid Stemherkenning: Toegang tot de belangrijkste functies zonder het product aan te raken Automatische updates: In realtime, zonder tussenkomst van de gebruiker Bluetooth®-verbinding: Bijvoorbeeld om een draadloze hoofdtelefoon aan te sluiten Personalisering: • Keuze van grafische weergave: Het thema Klassiek, dat dicht aanleunt bij dat van de Mini Coyote Plus of het thema Wijzerplaat met de weergave van een dashboard • Keuze van informatieweergave: Het profiel Essentieel dat enkel de onmisbare informatie weergeeft of het profiel Expert voor gewaarschuwde gebruikers die echt alles willen weten, onder meer de betrouwbaarheid en de afstand van de verkenner en een voorspellingsmodus (weergave van de gebeurtenissen 30 km verderop).

Retour recht : 

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Bij levering van diensten:
 3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
 4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Garantie : 

United Carshops biedt 2 jaar garantie op de aangeboden producten, tenzij anders vermeld. In geval van een retournering van een product onder garantie, dient steeds de aankoopfactuur te worden meegezonden naar United Carshops. De kosten voor de retournering worden gedragen door de klant. Bij ontvangst van het product wordt er eerstdaags gemeld door United Carshops in welke termijn het product kan worden hersteld en terug verzonden kan worden naar de klant. Indien de afgesproken termijn niet kan worden gerespecteerd door de fabrikant, zal United Carshops hierover de klant inlichten. 

 

Producten buiten garantie, zal er een bestek van herstelling worden opgemaakt en vooraf aan de klant worden gecommuniceerd. De klant dient zijn akkoord op het bestek schriftelijk aan United Carshops te bevestigen alvorens de herstelling kan gebeuren. 

Wij beantwoorden uw offerte aanvraag binnen de 24 uren en wordt na acceptatie van de offerte een voorschot gevraagd ter bevestiging van de afspraak. De offerte bevat het gekozen product, met eventuele rand accessoires, montage en al dan niet verplaatsing. De offerte wordt gemaakt op basis van de voertuig gegevens, verkregen van de klant

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.