Winkelwagen

€ 0,00
0

Meta System Easytrak

Meta System Easytrak

Click on above image to view full picture

Meer afbeeldingen

 • Meta System Easytrak

Availability: In voorraad

Onze prijs:

€ 370,00
OF

Uitleg over InstallCard

Wij beantwoorden uw offerte aanvraag binnen de 24 uren en wordt na acceptatie van de offerte een voorschot gevraagd ter bevestiging van de afspraak. De offerte bevat het gekozen product, met eventuele rand accessoires, montage en al dan niet verplaatsing. De offerte wordt gemaakt op basis van de voertuig gegevens, verkregen van de klant

 • Bestel
 • Betaal
 • Laat inbouwen
 • Algemeen
 • Specificaties
 • Productvideos
 • Garantie & Retournering
 • Realisatie

De engelbewaarder van uw voertuig

Bescherming tegen diefstal

De GPS Easytrak traceerders van Meta system bieden u de mogelijkheid uw gestolen voertuig 24u/24 te lokaliseren. In geval van takelen of van sabotage, wordt u onmiddellijk gewaarschuwd en een telebewaking centrale is 24u/24 beschikbaar om uw voertuig te lokaliseren. 

In geval van diefstal volstaat het een simpel telefoontje naar de erkende alarmcentrale. Zij zal de politie-antenne contacteren om uw voertuig te onderscheppen. 

Dit alles met een strict respect voor de Belgische wetgeving. 

Carfinder functie

Dankzij deze functie kunt u uw voertuig makkelijk terugvinden. Consulteer de "Metatrak" toepassing op uw smartphone (iOS, Android of Windows) en u zult uw voertuig makkelijk terugvinden. 

Visualisering van afgelegde trajecten

U wilt het traject kennen dat op een bepaald moment werd afgelegd? U kunt het afgelegde traject visualiseren op basis van de historiek van de posities op uw computerscherm of op uw tablet/smartphone. 

Spitstechnologie

De Easytrak GPS traceerders van Meta System voldoen aan de nieuwste automobiel-normen en voldoen aan de Europese Richtlijn 95/54/CE, ze zijn erop gemaakt geen storingen te veroorzaken op het het voertuig waarop ze worden geïnstalleerd. 

Het energieverbruik is zeer laag, zodat de batterij van de auto niet ontladen wordt bij stilstand van uw voertuig. De traceerders omvatten een geïntegreerde hulp batterij. De geolokalisering wordt uitgevoerd door een dubbele sattelietontvanger. (GPS+ GLONASS) 

Smartphone - Tablet - Computer toegang

Het Metatrak service platform beheert de Easytrak GPS traceerders in realtime via : 

 • Smartphone
 • Tablet
 • Computer

Het Metatrak platform stuurt kennisgevingen die beantwoorden aan de verschillende manieren die de klant wenst; SMS en e-mail. De veiligheid van de toepassing wordt verzekerd langs een toegang via een beveiligd of mobiel platform. De persoonlijke toegangscodes worden per SMS naar de eigenaar van het voertuig gestuurd. 

Track & Trace

De Easytrak laat u toe om op een professionele manier het beheer van uw wagenpark te verzekeren door : 

 • Het opmaken van rapporten
 • Bewijs levering van gebruiksverhouding particulier/professioneel in het kader van aftrekbaarheid van de BMW (met de optionele Wi 9.0 badge) of met het oog op de vrijstelling van de CO2 taks
 • De her facturering van de verplaatsingskosten
 • De lokalisatie van uw voertuigen met de bedoeling om de activiteit van uw mobiel personeel te volgen
 • De optimalisering van de verplaatsingen van uw mobiele teams, die het mogelijk maakt om tijd te winnen, om sneller uw klanten te bedienen, om brandstof te besparen en de ecologische voetafdruk van uw onderneming te beperken

Functies van kennisgeving in real-time (SMS of E-mail) 

Easytrak biedr 4 kennisgeving functies : 

 • Geofencing : maakt het mogelijk om geografische zones te creëren zodat u kunt weten of een voertuig een vooraf bepaalde zone in- of uitrijdt. Dit is heel nuttig voor voertuigen die vele maanden stilstaan tijdens de winter of om machines op werven te beschermen
 • Alarmsignaal bij het overschrijden van de toegelaten snelheid, om gewaarschuwd te worden bij een gebruik dat niet beantwoordt aan de veiligheidsnormen. 
 • POI Signaal (Point of Interest) informeert wanneer het voertuig in de buurt van een vooraf bepaald punt voorbij rijdt of er dichtbij stopt
 • Alarmsignaal bij niet toegelaten stilstand, informeert wanneer het voertuig bijvoorbeeld stopt tussen 2 leveringspunten, om diefstal te voorkomen. 

Ongevallenrapport voor de verzekeringsmaatschappijen

Het ongevalsrapport dat de gegevens (acceleratie, remmen, impact,..) herneemt, met indeling van de lichamelijke schade in functie van de AIS-normen, is beschikbaar op aanvraag. 

Waarom voor een EASYTRAK GPS traceerder kiezen? 

EASYTRAK FUNCTIES

Lokalisatie via erkende Incert Alarmcentrale

(ministrieel  erkenningsnummer 16.1027.01)

Ja

 Security Monitoring Centre (SMC) 

 Geolokalisatie technologie van:

GPS + GLONASS

Ja 
 Sabotage alarm / ontkoppeling van de batterij  Ja, per SMS
Takelalarm   Ja, per SMS
Historiek van de verplaatsingen   Ja
Hulpbatterij   Ja
 Signaal van zwakke hulpbatterij

Ja

 Maandelijkse controle van onregelmatigheden  Ja
 Anti-start functie

 In optie via module Wi 3.0

(besteld via de smartphone)

 Opsporing crash  Ja
 Ongevalsrapportering  Ja op aanvraag
 3-assige versnellingsmeter  Ja
 Gebruikspanning  12 V en 24 V
Verbruik   < 2mA in waakmodus
 Beschermingsgraad (water en stof)  IP67
 Garantie  3 jaar

 

Retour recht : 

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Bij levering van diensten:
 3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
 4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Garantie : 

United Carshops biedt 2 jaar garantie op de aangeboden producten, tenzij anders vermeld. In geval van een retournering van een product onder garantie, dient steeds de aankoopfactuur te worden meegezonden naar United Carshops. De kosten voor de retournering worden gedragen door de klant. Bij ontvangst van het product wordt er eerstdaags gemeld door United Carshops in welke termijn het product kan worden hersteld en terug verzonden kan worden naar de klant. Indien de afgesproken termijn niet kan worden gerespecteerd door de fabrikant, zal United Carshops hierover de klant inlichten. 

 

Producten buiten garantie, zal er een bestek van herstelling worden opgemaakt en vooraf aan de klant worden gecommuniceerd. De klant dient zijn akkoord op het bestek schriftelijk aan United Carshops te bevestigen alvorens de herstelling kan gebeuren. 

Wij beantwoorden uw offerte aanvraag binnen de 24 uren en wordt na acceptatie van de offerte een voorschot gevraagd ter bevestiging van de afspraak. De offerte bevat het gekozen product, met eventuele rand accessoires, montage en al dan niet verplaatsing. De offerte wordt gemaakt op basis van de voertuig gegevens, verkregen van de klant

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.